Χημικά προϊόντα καθαρισμού αποχέτευσης

Τα χημικά προϊόντα καθαρισμού αποχέτευσης μπορεί να είναι σε στερεά ή σε υγρή μορφή. Διατίθενται σε σιδηροπωλεία, αν και μερικά από αυτά, (κυρίως αυτά που περιέχουν οξέα) μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από υδραυλικούς με ειδική άδεια.

Τα αλκαλικά προϊόντα καθαρισμού αποχέτευσης διατίθενται σε στερεή ή υγρή κατάσταση, ενώ τα όξινα είναι συνήθως σε υγρή μορφή.

Τα αλκαλικά προϊόντα καθαρισμού αποχέτευσης που περιέχουν υδροξείδιο του νατρίου διαλύουν λίπη και τρίχες. Περιέχουν κυρίως υδροξείδιο του νατρίου και κάποια από αυτά μπορεί να περιέχουν υδροξείδιο του καλίου. Μπορεί να είναι σε υγρή ή στερεή μορφή.

Οι χημικές συνθέσεις των διαβρωτικών αλκαλικών καθαριστικών αποχέτευσης μπορεί να περιέχουν υποχλωριώδες νάτριο (λευκαντικό) και αλυσίβα (υδροξείδιο του νατρίου ή υδροξείδιο του καλίου) σε συγκεντρώσεις έως και 50 τοις εκατό. Άλλα διαβρωτικά μείγματα αποτελούνται από δύο καθαριστικά που αναμιγνύονται την ώρα που χύνονται στο άνοιγμα του αποχετευτικού αγωγού. Μέσα από τον αγωγό τα δύο διαλύματα κάνουν χημική αντίδραση απελευθερώνοντας ένα αέριο, και οι επιφανειοδραστικές ουσίες παγιδεύουν το φυσικό αέριο ως πυκνό αφρό. Σκοπός αυτής της αφρώδους δραστηριότητας είναι η επικάλυψη του εσωτερικού του αποχετευτικού σωλήνα ώστε να αποσπάσει περισσότερες από τις ουσίες που έχουν προκαλέσει το βούλωμα.

Στερεά σκευάσματα διαβρωτικών αλκαλικών καθαριστικών αποχέτευσης με τη μορφή υδροξειδίου του νατρίου ή κόκκων υδροξειδίου του καλίου μπορούν να παρέχουν πιο συγκεντρωμένη αποτελεσματικά συστατικά. Ορισμένα πατενταρισμένα, στερεού τύπου καθαριστικά προσθέτουν ρινίσματα αλουμινίου που αντιδρούν με το στερεό υδροξείδιο σε νερό για να θερμανθεί το καυστικό μίγμα μέχρι να βράσει.