Αποχετευτικοί αγωγοί

Ο αποχετευτικός αγωγός είναι το κύριο μέσο για την απομάκρυνση των βρώμικων νερών είτε προς ένα χώρο όπου θα υποστεί ανακύκλωση, είτε για να διοχετευτεί στο αποχετευτικό δίκτυο με τα υπόλοιπα λύματα.

Οι αποχετευτικοί οδηγοί είναι κυρίως πλαστικοί για να μην δέχονται αλλοιώσεις καθώς η υγρασία και τα διάφορα υγρά λύματα δεν διαβρώνουν το πλαστικό. Οι τεχνικές εταιρείες αποφράξεων διαθέτουν πάντα σωλήνες αποχέτευσης αλλά και υλικά (συνδετήρες, κόλες, τάπες κ.α.) για να ολοκληρώσουν οποιαδήποτε βλάβη που ενδεχομένως προκύψει στο αποχετευτικό δίκτυο.