Νομοθεσία αναρρόφησης αγωγών

Ιστορικά αναφέρουμε την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου σχετικά με την αναρρόφηση αποχετευτικών αγωγών. Στις 17 Δεκεμβρίου 2007, ψηφίστηκε ο νόμος Virginia Graeme Baker Pool and Spa Safety Act (P & S Act) στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον George W. Bush και τέθηκε σε ισχύ στις 19 Δεκεμβρίου 2008. Ο νόμος αυτός επιδιώκει να θέσει τέρμα στους τραυματισμούς και τους θανάτους που σχετίζονται με την αναρρόφηση από αποχετευτικούς αγωγούς ενσωματώνοντας ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία του καταναλωτή στην πισίνα και στα spa.